Ptaki – jaki zbierają pokarm?

Czajka pospolita to ptak o charakterze wędrownym, będący jednym z przedstawicieli rodziny sieweczkowatych. Czajka pospolita zamieszkuje nie tylko prawie całą Europę, ale również rejony od umiarkowanej strefy Azji, aż po Pacyfik. Warto podkreślić w tym miejscu również, iż aż 75% europejskiej populacji czajki zwyczajnej mieszka w takich krajach jak Holandia, Polska, a także (północne) Niemcy.

W naszym kraju czajka pospolita szczególnie upodobała sobie zaś wschód, na którym to występuje najliczniej. W wielu wypadkach zobaczyć ją można w niższych partiach gór. Czajka pospolita to ptak, który musi żyć w określonej strefie klimatycznej, dlatego okres zimy przesiaduje między innymi w Europie Zachodniej, wyspach zlokalizowanych na wschodnim Atlantyku, bądź też na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

Pożywienie dla ptaków

Czajkę zwyczajną bez wątpliwości uznać można także za jednego z najbardziej popularnych ptaków błotnych. Kluczową cechą wyglądu zewnętrznego czajki zwyczajnej jest brak dymorfizmu płciowego,  a zatem morfologia zarówno samca jak i samicy jest taki sam. Różnica wynika jednak z rosnących z potylicy długich piór, tworzących charakterystyczny czub, który u samca jest dłuższy o mniej więcej 2 centymetry. Czytaj dalej Ptaki – jaki zbierają pokarm?