Jak hodować ptaki?

Pomimo, że pustułka nie ma żadnych zniewalających rozmiarów, jakie są charakterystyczne dla wielu osobników z rodziny sokołowatych, jest to drapieżny ptak będący jednym z jej reprezentantów. Pustułka zwyczajna to ptak, który upodobała sobie tereny niemalże całego kontynentu europejskiego, aż po wysokie Alpy i wschodnią Azję, a Afrykę w południowej części od Sahary.

Swoim zasięgiem występowania ptak ten omija jednak koło podbiegunowe, do którego klimatu, ptak ten nie jest właściwie przystosowany. Bezwzględnie największą liczbę osobników pustułki zwyczajnej zauważa się w takich państwach Europy Zachodniej jak Niemcy, Wielka Brytania oraz Hiszpania. Pośród tych krajów niekwestionowany prym wiodą Niemcy, na obszarze których występować może aż 60 tysięcy par.

Hodowla ptaków

W obecnej chwili Polska nie należy do ulubionych miejsc zamieszkiwania tego ptaka. Pomimo to, jest to w dalszym ciągu najliczniejszy sokół na terenie całej Polski. Grzbiet i skrzydła pustułki mają rdzawo brązową kolorystykę, która kontrastuje się z czarnymi plamami oraz pazurami. Spodnia część ciała ma piękny, kremowy kolor, który jest w charakterystyczny sposób- bardzo gęsto, nakrapiany. Jednakowo u samca jak i samicy występuje długi, szaroniebieski ogon. Czytaj dalej Jak hodować ptaki?

Czy ptaki są drapieżnikami?

Zimorodek to niezwykle wdzięczny ptak, który z dumą przedstawia rodzinę zimorodkowatych. Jest to rybożerny ptak o niewielkich rozmiarach. Środkowa Europa, północna Afryka oraz południowa Azja, to najczęstsze rejony występowania tych ptaków. Regularne wędrówki nie są bez wątpienia zakodowane w naturze zimorodka. Niektóre osobniki podejmują decyzję o zimowaniu nad zamarzającymi zbiornikami wodnymi, inne zaś wędrują do południowej części lęgowego areału.

Naturalnym środowiskiem zimorodka są czyste, śródlądowe wody, które bardzo często mają dosyć strome brzegi ze zwisającymi korzeniami oraz gałęziami. Są one wykorzystywane przez zimorodki jako fenomenalny punkt obserwacyjny. Krępa sylwetka i krótki ogon to dwie typowe cechy, które opisują budowę ciała tego ptaka. Zimorodek zwyczajny nie wykazuje również wyraźnego dymorfizmu płciowego. Samiec i samica nie są jednak identyczne.

ptaki drapieżne

Dorosła samica zimorodka zwyczajnego ma czerwonawą żuchwę, która u samca, tak samo zresztą jak cały dziób, jest czarny. Zimorodek ma niebieskawo-zielony głowę i grzbiet, którego środek przechodzi w przepiękny kolor błękitny. W identycznym kolorze są także sterówki zimorodka. Sama sylwetka zimorodka jest dosyć nieproporcjonalna. Długość tułowia jest tej samej długości co długości samej głowy i dzioba. W większości przypadków zimorodek osiągaj najwyżej siedemnastu centymetrów długości, a masa jego ciała nie przekracza 56 gram. Czytaj dalej Czy ptaki są drapieżnikami?

Ptaki – jaki zbierają pokarm?

Czajka pospolita to ptak o charakterze wędrownym, będący jednym z przedstawicieli rodziny sieweczkowatych. Czajka pospolita zamieszkuje nie tylko prawie całą Europę, ale również rejony od umiarkowanej strefy Azji, aż po Pacyfik. Warto podkreślić w tym miejscu również, iż aż 75% europejskiej populacji czajki zwyczajnej mieszka w takich krajach jak Holandia, Polska, a także (północne) Niemcy.

W naszym kraju czajka pospolita szczególnie upodobała sobie zaś wschód, na którym to występuje najliczniej. W wielu wypadkach zobaczyć ją można w niższych partiach gór. Czajka pospolita to ptak, który musi żyć w określonej strefie klimatycznej, dlatego okres zimy przesiaduje między innymi w Europie Zachodniej, wyspach zlokalizowanych na wschodnim Atlantyku, bądź też na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

Pożywienie dla ptaków

Czajkę zwyczajną bez wątpliwości uznać można także za jednego z najbardziej popularnych ptaków błotnych. Kluczową cechą wyglądu zewnętrznego czajki zwyczajnej jest brak dymorfizmu płciowego,  a zatem morfologia zarówno samca jak i samicy jest taki sam. Różnica wynika jednak z rosnących z potylicy długich piór, tworzących charakterystyczny czub, który u samca jest dłuższy o mniej więcej 2 centymetry. Czytaj dalej Ptaki – jaki zbierają pokarm?